Politika ochrany osobních údajů a používání cookies

 1. Tato Politika ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů uživatelů služeb, které nabízí internetový portál Hotel Mlýnská *** (dále jen „portál“).
 2. Správcem osobních údajů uvedených na tomto portálu je STAVBY Holding, s.r.o., Prostřední 132, 686 01 Uherské Hradiště, DIČ: CZ26748584, která je zapsána v rejstříku podnikatelů Ústřední evidence podnikatelů (dále jen: správce údajů).
 3. Ve snaze zajistit bezpečnost poskytnutých osobní údajů správce údajů používá interní postupy a řídí se pokyny příslušných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, zejména postupuje dle Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES.
 4. Správce údajů vynakládá nezbytné úsilí, aby zajistil ochranu zájmů osob, jichž se příslušné údaje týkají. Správce osobních údajů zejména zajišťuje, že:
  1. osobní údaje jsou shromažďovány pro konkrétní účely, které jsou v souladu s právními předpisy, a neprovádí se žádné jiné zpracování osobních údajů, které není v souladu s těmito účely,
  2. osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy,
  3. jsou shromažďovány osobní údaje, které odpovídají věcně a jsou přiměřené k účelům, pro něž jsou zpracovávány,
  4. osobní údaje uchovávány v podobě, která umožňuje identifikaci osob, jichž se týkají, nejdéle po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu jejich zpracovávání.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatelů tohoto portálu a v případech, kdy oprávnění k jejich zpracování je stanoveno právními předpisy.
 6. Správce údajů zpracovává osobní údaje, které mu uživatelé tohoto portálu poskytli dobrovolně, k následujícím účelům:
  1. Poskytování odpovědí na dotazy posílané pomocí kontaktního formuláře.
  2. Rezervace prostřednictvím on-line rezervačního systému.
  3. Poskytování služeb, jež správce údajů poskytuje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
  4. Realizace marketingových aktivit, včetně zasílání obchodních sdělení na e-mailové adresy, jestliže zákazník poskytl k tomu souhlas zaškrtnutím příslušného políčka při rezervaci nebo pokládání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře. Souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely a souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze odvolat pomocí příslušného odkazu, který je uveden v e-mailových zprávách, nebo odesláním příslušného oznámení na e-mailovou adresu správce údajů.
  5. Za účelem realizace oprávněných zájmů správce osobních údajů ve zvláštních případech na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jedná se např. o vymáhání pohledávek nebo obrazové sledování pohybu v objektu.
 7. Příjemci osobních údajů mohou být orgány, instituce a subjekty oprávněné ze zákona a také subjekty, které poskytují služby správci údajů (např. právní služby, IT, marketingové služby, účetnictví a ostatní subjekty podílející se na realizaci objednaných služeb).
 8. Správce údajů je oprávněn používat automatizované rozhodování, včetně profilování, a to pro marketingové účely a individuální přizpůsobení nabídky.
 9. Uživatel portálu má právo na přístup k údajům, které poskytl správci údajů ke zpracování. Uživatel má také právo kdykoliv požadovat změnu, odstranění, omezení nebo ukončení zpracování svých osobních. Uživatel může také kdykoliv požádat o odstranění svých osobních údajů z portálu. Právo na přenositelnost údajů není relevantní, neboť nebyl stanoven standard pro přenos takových údajů mezi ubytovacími zařízeními.
 10. Uživatel portálu má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před tímto odvoláním.
 11. Uživatel portálu může svá práva uvedená v bodě 8 výše uplatnit tak, že se obrátí na správce údajů prostřednictvím stejného e-mailu nebo telefonního čísla, které na portálu poskytl, na adresu recepce@hotelmlynska.cz.
 12. Každý uživatel portálu může podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 13. Správce údajů získává údaje o uživatelích a uchovává je následujícími způsoby:
  1. na základě jejich dobrovolného uvedení v rámci formulářů,
  2. pomocí shromažďováním souborů cookies.
 14. Uživatel obdrží při své první návštěvě na stránkách Hotel Mlýnská *** informace o používání souborů cookies. Pokud uživatel zůstane na těchto stránkách, je to považováno za akceptaci používání souborů cookies. Pokud uživatel neprovede změnu nastavení svého prohlížeče, je to považováno za poskytnutí souhlasu s používáním souborů cookies.
 15. Používání souborů cookies je nutné pro řádné poskytování služeb na portálu. V souborech cookies jsou uloženy údaje nutné nezbytné pro správné fungování internetových stránek, zejména stránek, u kterých je vyžadována autorizace. Uživatel může kdykoliv ve svém prohlížeči změnit způsob používání a ukládání cookies.
 16. Na tomto portálu se používají následující typy cookies:
  1. krátkodobé (session cookies) – jsou v prohlížeči uloženy do okamžiku jeho zavření nebo odhlášení se internetových stránek, na kterých byly umístěny,
  2. dlouhodobé (persistent cookies) - jsou v prohlížeči uloženy do doby, než je uživatel smaže, nebo po stanovenou dobu, která je uvedena v jejich parametrech.
 17. Z funkčního pohledu se cookies dělí na:
  1. konverzí soubory – umožňující analyzovat efektivnost prodejních kanálů,
  2. sledovací soubory – umožňující společně s konverzemi analyzovat efektivnost různých prodejních kanálů,
  3. marketingové soubory – používané pro individualizaci a cílení reklamního obsahu,
  4. marketingové soubory – používané pro individualizaci a cílení reklamního obsahu,
  5. analytické nástroje – zvyšující komfort používání portálu díky pochopení způsobu používání stránek,
  6. nutné soubory – základní soubory, které jsou nezbytné pro fungování stránek. Používání souborů cookies nám umožňuje dále zlepšovat naše stránky.
 18. Určité soubory cookies může používat také dodavatel internetového portálu a on-line rezervačního systému, a to pouze pro následující účely:
  1. zlepšování a podpora rezervačního procesu,
  2. analýza a shromažďování statistických údajů o používání webových stránek a online rezervačního systému za účelem jejich zlepšení
 19. Na portálu se mohou objevit odkazy na jiné internetové stránky, které fungují nezávisle na tomto portálu a za něž portál nijak neodpovídá. Tyto stránky mohou uplatňovat vlastní politiky týkající se ochrany soukromí a podmínky, se kterými je vhodné se pozorně seznámit.
 20. Správce údajů si vyhrazuje právo na změnu politiky pro ochrany osobních údajů z důvodu vývoje internetu, změn právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů či rozvoje tohoto portálu. O veškerých změnách budou uživatelé informování zřetelným a srozumitelným způsobem.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace